TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Objektivní stavebně-technické vlastnosti
rodinných domů Haas s nízkou spotřebou energie

 Tepelně-izolační vlastnosti obálky domů Haas

  • Obvodové stěny rodinných domů Haas s názvem Thermo-Protect® 40 poskytují hodnotu tepelného prostupu U = 0,10 W/m2K, přičemž požadavek normy je U = 0,30 W/m2K.

  • Ploché a šikmé střechy v provedení Haas poskytují zateplení s hodnotou tepelného prostupu do U = 0,134 W/m2K. Požadavek normy je v tomto případě U = 0,24 W/m2K.

  • Okna s izolačními trojskly jsou již ve výrobě zabudována do prefabrikovaného panelu s dvojitou úrovní vodotěsnosti pod venkovními parapety. Kompletně instalovaná okna v rodinných domech Haas zaručují hodnotu prostupu Uw = 0,74 W/m2K, tedy podstatně méně, než je požadavek normy Uw = 1,7 W/m2K.

 Vzduchotěsnost, neprůvzdušnost rodinných domů Haas

Nižší energetická náročnost budov úzce souvisí se vzduchotěsností jak obálky budovy, tak i průchozích technologií. K ověření kvality provedení a vzduchotěsnosti obvodového pláště stavby se na smontované stavbě v předem stanovené fázi výstavby provádí tzv. blower-door test. Tato zkouška je velmi důležitá nejen pro zjištění tepelné ztráty objektu, které může mít i velmi zásadní vliv na životnost stavby, ale také je nezbytná pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám na stavbu energeticky úsporného domu. Rodinné domy Haas mají výměnu vzduchu za tlakového rozdílu 50 Pa n50 standardně v rozmezí 1,5 až 0,5 h-1, což splňuje požadavek příslušné normy.

 Akustika v rodinných domech Haas

Akustika je jediná vlastnost, kde dřevostavby obecně výrazně nepřevyšují vlastnosti klasicky zděných systémů. I tady má systém Haas velmi dobré hodnoty. S ohledem na přísné hygienické limity hluku ve vnitřních prostorech a na požadavky ochrany před hlukem v budovách jsou na vnitřní stěny a strop oddělující 1. NP od 2. NP kladeny náročné požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a u stropní konstrukce se sleduje i kročejová neprůzvučnost. Stavby Haas splňují veškeré požadavky akustických norem s dostatečnou rezervou a zajišťují tak vysoký standard bydlení a komfortní pocit pohody.

 

 

Co je PENB a proč je důležitý?

PENB je zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy. U novostavby se v současnosti podle platné legislativy hodnotí tři kritéria:

  •  stavebně-technické vlastnosti budovy,
  •  spotřeba energie,
  •  spotřeba primární energie.

Výsledkem hodnocení je PENB, na němž je graficky prezentován výsledek srovnání všech třech kritérií s tzv. referenční stavbou. V praxi je důležité vědět, že první dva parametry – stavebně-technické vlastnosti budovy a spotřeba energie – mohou sloužit jako objektivní srovnání jednotlivých staveb. U třetího – ukazatel primární spotřeby neobnovitelné energie (PEF) – je to složitější a jeho výši ovlivňuje zvolený způsob vytápění. Jeden stejný dům tak může dosahovat odlišných hodnot tohoto ukazatele při vytápění plynem a zcela jiných při vytápění tepelným čerpadlem, elektřinou, biomasou, dřevem apod.

Povolit vše