ŽÁDOST O DOTACI

Haas pomůže s žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám mohou majitelé energeticky úsporných dřevostaveb získat část svých nákladů zpět.

A protože dřevostavby od firmy HAAS patří dlouhodobě k evropské špičce a konstrukce jejích domů mají parametry určené pro pasivní domy, můžete se spolehnout, že si váš nový rodinný dům od nás dotaci zaslouží. A navíc vám s vyřízením a podáním žádosti rádi pomůžeme!

Kontaktujte nás

K čemu slouží dotační program Nová zelená úsporám?

Nová zelená úsporám (NZÚ) je dlouhodobý dotační program Ministerstva životního prostředí ČR na podporu zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Program je dostupný širokému okruhu žadatelů (fyzickým i právnickým osobám) a pokrývá mnoho různých oblastí, a to včetně staveb rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu, který dřevostavby HAAS samozřejmě splňují.

Žádosti o dotaci se podávají formou elektronické žádosti, k níž budete potřebovat tzv. elektronickou identifikaci, například identitu občana. K žádosti je zároveň třeba přiložit soubor povinných příloh a dokumentů, aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku. Výše dotace je odstupňována podle míry energetické úspornosti budov a u nových dřevostaveb, jaké staví HAAS, může snadno dosáhnout maximální možné výše dotace, tedy 500 000 Kč.

Co vše je k žádosti o dotaci potřeba?

Před podáním elektronické žádosti poskytovateli dotace je třeba získat především následující dokumenty a potvrzení:

  • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který musí splňovat nároky dotačního programu NZÚ (například primární energie z neobnovitelných zdrojů v klasifikační třídě A či dodržení měrné potřeby tepla na vytápění v hodnotách odpovídajících dané kategorii apod.),
  • projektovou dokumentaci odpovídající podmínkám NZÚ (např. včetně zastínění všech stran objektu roletami nebo žaluziemi, funkční rekuperace vzduchu apod.),
  • dokumentaci a výpočty hodnot tzv. tepelné vazby pro předepsané detaily stavby (např. roh domu, nadpraží okna apod.),
  • energetický posudek stavby,
  • fotodokumentaci průběhu realizace stavby, ze které budou patrné sklady konstrukcí (za účelem posouzení dodržení projektu),
  • faktury za materiál (zejména ten použitý na obálku budovy), případně začlenění těchto informací do smlouvy o dílo,
  • výsledky tzv. Blower Door testu v hodnotách předepsaných pro daný typ žádané dotace (pro kategorii „základ“ 1,0 a pro „pasiv“ či „pasiv+“ 0,6),
  • kolaudační souhlas.

Správně vyplněnou a podanou elektronickou žádost o dotaci se všemi náležitostmi a přílohami vyřídí poskytovatel zpravidla do šesti týdnů od podání. Žádost ovšem nemusíte podávat vy sami. Jejím podáním a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.

 

Víte, že za vás žádost o dotaci může podat i HAAS?

Pokud se rozhodnete bydlet s námi, můžete se spolehnout, že vám nemalou část starostí ušetříme. Dobře totiž víme, jak postavit úsporný dům ze dřeva. Již při přípravě projektu věnujeme maximální pozornost tomu, aby plně odpovídal podmínkám udělení dotace.

S našimi dřevostavbami získáte v první řadě ideální výsledky PENB. Bereme vždy v potaz ideální orientaci domu na světové strany, optimalizujeme velikost a množství otvorů (oken, dveří), eliminujeme všechny potenciálně rizikové detaily a zaručíme, že projektová dokumentace bude odpovídat realizaci.

Povolit vše