Certifikáty a systémy kontroly dřevostaveb HAAS FERTIGBAU

Špičková kvalita s potvrzením a pečetí!

Rodinné domy Haas Fertigbau jsou permanentně podrobovány kontrolám, které zaručují a prokazují kvalitu. Certifikáty a značky jakosti potvrzují rodinným domům HAAS FERTIGBAU dlouhou životnost a četné přednosti v porovnání s jinými dřevostavbami i zděnými stavbami. Výzkumy v severských zemích, kde jsou dřevěné stavby – montované domy standardem již po několik desetiletí, ukázaly, že stavby s dřevěnou konstrukcí vykazují extrémně vysokou životnost. Rodinné domy HAAS FERTIGBAU nabízí Vám i Vaší rodině nejen střechu nad hlavou, ale i stabilní základ pro budoucnost. Navíc je nutno podotknout, že hodnota rodinných domů má stále stoupající tendenci. Je samozřejmé, že firma HAAS FERTIGBAU je členem všech důležitých tuzemských i zahraničních sdružení a asociací pro montované stavby. Díky tomu stále sledujeme puls doby, co se týče nejnovějšího vývoje v této oblasti.

Domy do kterých se Vám vyplatí investovat.

Evropský certifikát shody (označení CE)

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Společenství stanovících jeho připojení. Tento certifikát potvrzuje, že výroba dřevěných stěnových dílců pro rodinné domy i stavby občanské vybavenosti společnosti Haas Fertigbau Chanovice splňuje všechny předpisy a potvrzení o shodě s Evropským technickým schválením (ETA). Certifikát byl vydán na základě zpracovaných postupů a opatření Dřevařským certifikačním orgánem v Rakousku (HOLZCERT AUSTRIA), který také provedl inspekci přímo ve výrobním závodě v Chanovicích a uznal kvalitu a hodnocení vlastní výstupní kontroly. Pravidelný dohled je prováděn od vydání certifikátu 2 x ročně.

Certifikát z institutu Holz Forschung Austria deklaruje shodu s certifikátem ETA. Může být prezentován na všech produktech Haas Fertigbau logem s platným certifikačním číslem.

Česká asociace dodavatelů montovaných domů
Dřevařský ústav

Česká asociace dodavatelů montovaných domů

Certifikát vystavený skupinou ADMD - Asociací dodavatelů montovaných staveb, který je vystavován na dobu jednoho roku s tím, že je prováděn dohled jak ve výrobě, tak  na montáži - v místě stavby, kde auditor posuzuje veškeré technické postupy a konstrukční detaily. Řádná příprava i realizace staveb jsou dokazovány certifikátem Dokument národní kvality. Tento dohled provádí VVUD Praha - Vývojový a výzkumný ústav Praha.

Technický a zkušební ústav Praha s.p.

Technický a zkušební ústav Praha s.p.

Certifikát TZÚS se obnovuje po 3 letech na základě Stavebně technického osvědčení. Autorizovaný dohled nad kontrolou používaných materiálů a technologických postupů probíhá každoročně.

Certifikát spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů

Certifikát spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů

Certifikát spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů udává, že dřevo pro produkty Haas Fertigbau pochází z řádného hospodaření LČR Lesů České republiky. Největší podíl zpracovaného dřeva pochází z Šumavy a jejího okolí.

Rakouská asociace pro dohled nad kvalitou jakosti montovaných staveb
Rakouská asociace pro dohled nad kvalitou jakosti montovaných staveb

Certifikát Německé asociace pro dohled nad kvalitou jakosti montovaných staveb

Certifikát Německé asociace pro dohled nad kvalitou jakosti montovaných staveb - GDF - je vystavován jako ohodnocení celkové kvality jakosti montované stavby i potvrzení kvality její výstavby. Je nutné jej pravidelně obnovovat, celý proces přitom završuje udělením certifikátu speciální komise německé asociace. Dohled je prováděn v pravidelných cyklech Technickou univerzitou München.

Zavolejte nám…

281 000 882

Ptejte se nás…

Poptat informace...

Přijďte na návštěvu!

NAJÍT NEJBLIŽŠÍ VZOROVÝ DŮM…