Jak můžete naše domy financovat

Financování rodinných domů

Způsob financováni výstavby realizované se společností Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. do značné míry ovlivňuje klient a jeho možnosti.  

Rodinné domy HAAS FERTIGBAU je možno financovat:

  • hotovostními prostředky  
  • prostředky získanými z hypotéčního úvěru  
  • prostředky získanými z úvěru ze stavebního spoření  
  • kombinací všech výše uvedených způsobů nebo jinou formou po dohodě se společností Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

Financováni je vždy rozděleno do splátkového kalendáře a jednotlivé platby probíhají v souladu s přípravnými resp. realizačními činnostmi. 

Platnost smluvních cen jakožto cen pevných po celou dobu přípravy a výstavby je u společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. samozřejmosti.

Pro všechny klienty, kteří uvažují o financování svého nového rodinného domu pomocí hypotéčního či jiného úvěru, ale nemají ještě vše vyřešeno nebo si chtějí jednotlivé možnosti porovnat, nabízíme přímo v regionu klienta bezplatnou nezávaznou konzultaci s finančním odborníkem. 

V současné době spolupracuje společnost HAAS FERTIGBAU CHANOVICE s většinou bank, v některých případech je připravována i dohoda o zvýhodněných podmínkách právě pro klienty společnosti HAAS FERTIGBAU CHANOVICE. 

ČESKÁ SPOŘITELNA
HYPOTÉČNÍ BANKA
ČSOB
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA

Česká spořitelna, Hypotéční banka, Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna – tyto banky, které dlouhodobě zajišťují velmi kvalitní servis pro klienty společnosti HAAS FERTIGBAU CHANOVICE v oblasti financování rodinných domů, rozšířily svoji nabídku o zcela nový produkt určený speciálně pro financování montovaných rodinných domů - dřevostaveb. Tento produkt velmi citlivě reaguje na způsob výstavby certifikovaných rodinných domů HAAS FERTIGBAU, která je vždy rozdělena do třech fází – příprava, dále výroba jednotlivých stavebních elementů a prvků ve výrobním závodu a následná montáž probíhající na staveništi. Tento třífázový certifikovaný způsob výstavby je nejen velmi kvalitní a s vysokými zárukami kvality a jakostí prováděných prací pro klienta, ale je také velmi rychlý. A právě vysoká rychlost této certifikované výstavby je parametr, který ne vždy dovoloval využít běžných bankovních produktů pro zajištění úvěrových prostředků. Nové produkty České spořitelny, Hypotéční banky, Československé obchodní banky a Poštovní spořitelny však s takovou rychlostí výstavby počítají a umožňují klientům financovat rodinné domy HAAS FERTIGBAU velmi zjednodušeně, přehledně a dokonce bez nutnosti zajištění úvěrových prostředků jinou nemovitostí, kterou většina klientů k dispozici nemá. Poskytnuté úvěrové prostředky budou zajištěny vždy příslušným pozemkem a stavbou nového rodinného domu. 

Pro názornou ukázku modelace financování Vašeho rodinného domu HAAS FERTIGBAU za pomoci hypotéčního úvěru můžete využít úvěrovou kalkulačku České spořitelny:

Spočítejte si výši Vašeho hypotéčního úvěru