Zpět na reference

Mateřská škola Líšnice

21. 1. 2019

Navýšit kapacitu škol a školek Haas Fertigbau opravdu umí.

Další hodnotný příspěvek k řešení nedostatečné kapacity tuzemských škol a školek vyrostl v Líšnici v okrese Praha-západ

Zadavatelem veřejné zakázky na „Zkapacitnění základní školy v Líšnici“ byla v únoru loňského roku obec Líšnice a výběrové řízení vyhrála na jaře 2018 společnost Haas Fertigbau Chanovice. V květnu se začalo stavět a začátkem listopadu 2018 už byla nová dřevostavba řádně předána vedení obce. A pak že to u nás nejde…

Výhody moderních dřevostaveb a zkušenosti celého týmu Haas Fertigbau se i tady naplno projevily.

Už v zadávací dokumentaci bylo specifikováno, že zadavatel poptává přízemní novostavbu mateřské a základní školy v dřevěné nosné konstrukci ve třídě požární odolnosti DP2. Samozřejmostí byly vysoké nároky na technickou kvalifikaci realizační firmy, hodnoticím kritériem byla nabídková cena. Výstavba byla spolufinancována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Celkové náklady na stavbu na klíč včetně terénních a sadových úprav nepřesáhly 20 mil. Kč.

Základní škola a mateřská škola Líšnice je malotřídní škola a školka s jedním oddělením rodinného typu. Prostředí středočeské vesnice a nadstandardní vztahy mezi školou a rodiči zaručují dětem vstřícné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou realizovat a rozvíjet. První zmínky o škole v Líšnici sahají až do 18. století, zato mateřská škola je nepoměrně mladší – svůj provoz zahájila začátkem října 2012 po rozsáhlé rekonstrukci půdních prostor nad základní školou. Jako nová součást organizace Základní škola a mateřská škola Líšnice nabídla tehdejší jednotřídní školka pro 28 dětí řešení nedostatečné kapacity okolních MŠ. V té době bylo velké procento dětí z Líšnice bez možnosti navštěvovat předškolní zařízení. Základní škola má kapacitu 72 žáků v pěti ročnících a čtyřech třídách (dva ročníky bývají spojeny).

Současné prostory však už potřebám školy a školky nestačily, a tak zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě nového objektu. V něm našly své zázemí nové třídy mateřské školy a školy, ale také družina, šatny, hygienické zázemí, sklady a výdejna jídel. Součástí stavby bylo i zřízení přípojky splaškové kanalizace, přípojky vody, odstranění stávajícího oplocení, zřízení nového oplocení, zřízení nových parkovacích míst, hrubé terénní úpravy, zeleň, chodníky a terasa. Nová budova je určena pro děti předškolního věku od 3 let a pro děti prvního stupně základní školy. Kapacita denní místnosti pro mateřskou školu je 28 dětí a ve dvou třídách prvního stupně základní školy je prostor pro 2× 20 dětí. Dále je součástí objektu družina pro mimoškolní výchovu 20 dětí.

Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 32,0 × 17,5 metru. Vrchní stavbu tvoří montovaná konstrukce z prefabrikovaných stěnových panelů z produkce Haas Fertigbau s dřevěným rámem a svislými sloupky a výplní minerální vlnou. Panely jsou na vnitřní straně opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell a sádrokartonem. Střechu tvoří tři vzájemně propojené sedlové střechy o sklonech 40°, 12° a 40°, pokryté střešní krytinou z tmavě šedého ocelového plechu. Podkladem pro fasádu je zateplovací systém, povrch tvoří světle žlutá organická omítka. Část jižní fasády je opatřena svislým dřevěným obkladem na dvojitém roštu. Byl přepočítán průkaz energetické náročnosti budovy a tepelné ztráty objektu, třída energetické náročnosti budovy je velmi úsporná, celková tepelná ztráta je 27,8 kW.

Josef Přinda, projektový manažer oddělení průmyslových staveb Haas Fertigbau Chanovice, dodává: „Výstavbu této difuzně uzavřené dřevostavby jsme zahájili na konci května, termín předání byl 2. listopadu, stavěli jsme tedy celkem 5 měsíců. Termín výstavby počítám od předání staveniště po předání stavby na klíč včetně terénních úprav. Obvodové stěny jsme přitom smontovali už první den. Samotná hrubá stavba od základové desky (tedy obvodové stěny se zateplovacím systémem bez omítky, s okny a střechou včetně krytiny) byla hotová za 10 dnů. Specifické na stavbě je vytápění tepelnými čerpadly (2 kusy), podlahové topení a také akustická opatření v podobě speciálních tlumicích prvků na stěnách a stropech dvou učeben základní školy. Dále je ve dvou učebnách, družině a třídě mateřské školy strop a podhled. Strop je protipožární konstrukce a zajišťuje požadavek požární ochrany, zavěšený podhled je instalován kvůli akustickým požadavkům. Pro zajištění požadovaných světelných podmínek a dostatečného osvětlení místností je střechou, stropem a podhledy naistalováno sedm světlovodů Velux, které jsou tepelně a protipožárně izolované. Atypické je také použití desek fermacell, které kvůli zajištění požárně odolné konstrukce třídy DP2 nahradily u nás obvykle používané OSB desky.“

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

FOR ARCH 2023

FOR ARCH 2023

Vstupenky zdarma a zářijové akce od Haas Fertigbau!
Těšíme se na setkání se všemi zájemci o prvotřídní rodinné domy na veletrhu FOR ARCH 19. - 23. 9. 2023 u stánku č. 5A07 v hale 5 v PVA Expo Praha v Letňanech!

Bungalov Rapido 2-81 za akční cenu

Bungalov Rapido 2-81 za akční cenu

Rodinný dům s dispozicí 4 + KK za akční cenu 4 399 999 Kč ve standardu PREMIUM na klíč nebo „k dokončení“ za 3 799 000 Kč! Pouze v září 2023!

Poukaz 100 000 Kč na novou kuchyň

Poukaz 100 000 Kč na novou kuchyň

Vyberte si jakýkoliv rodinn dům Haas a získejte poukaz 100 000 Kč na novou kuchyň!

Povolit vše