CZ | SK

Haas Fertigbau - Dřevostavby Haas Fertigbau

Zpět na výpis článků

Nová mateřská škola v Roztokách u Prahy

28. 5. 2018

Společnost Haas Fertigbau v květnu dokončila novou mateřskou školu pro 50 dětí v Roztokách u Prahy.

Počet obyvatel Roztok se v posledních 15 letech zvýšil zhruba o třetinu na více než 9 000. Kapacita roztockých školek byla před výstavbou nového objektu v Palackého ulici relativně vysoká a nabízela místo pro přibližně 300 dětí, přesto desítky míst pořád chyběly. Vedení obce v čele se starostou Janem Jakobem rozhodlo už v roce 2016 o navýšení kapacit o cca 65–75 dětí, přičemž 50 míst měla poskytnout právě nová budova v Palackého ulici (ta spadá organizačně pod MŠ v ulici Spěšného). Tady stála od února 2010 tzv. kontejnerová školka s jednou třídou, která však byla ve velmi špatném stavu, a proto byla v rámci výstavby nové budovy odstraněna a nahrazena dřevostavbou.

Investorem nového objektu bylo město Roztoky, které financovalo výstavbu z vlastních zdrojů a z evropských fondů. V soutěži o veřejnou zakázku na stavební práce spojené s výstavbou nové budovy bylo podáno pět nabídek. Společnost Haas Fertigbau v ní přesvědčivě zvítězila. Ing. Ivan Goll, CSc., z Městského úřadu Roztoky u Prahy dodává: „Už ve výzvách k podání nabídky jsme specifikovali montovanou nebo modulární stavbu jako stavební systém. Důvodem byla zejména rychlost realizace, která je pro tento typ objektů typická. Hodnoticími kritérii byla cena celkové nabídky (60 %), dodací lhůta (20 %) a vhodnost, vyváženost, estetičnost, efektivnost a komplexnost řešení (20 %). Z pěti uchazečů se jako jednoznačně nejvýhodnější ukázala nabídka Haas Fertigbau, která bodovala jak cenou, tak i rychlostí dodání a komplexností řešení. Po loňském navýšení kapacity o 25 míst se nám letos podařilo přidat dalších 50 míst pro děti z Roztok. Starat se o ně budou čtyři paní učitelky a pomocný personál na výdej jídel a úklid.“

Autorem projektu byla plzeňská projekční kancelář Pilsprojekt, s.r.o., která navrhla přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou o sklonu 15°. Půdorysné rozměry vlastního objektu jsou 28,2 × 14,1 m. Na jižní straně na objekt navazuje terasa, která je přístupná z učeben a přes kterou je zprostředkováno zásobování výdejny jídel. Jedná se o difuzně uzavřenou montovanou dřevostavbu z prefabrikovaných stěnových panelů, které jsou montovány na stavbě. Nosná konstrukce je z dřevěných KVH profilů 140 mm s výplní minerální plstí. V projektu je použit certifikovaný systém s atestem na konstrukce DP2, který využívá k oboustrannému opláštění sádrovláknité desky fermacell. Obvodové stěnové panely mají tloušťku 283 mm, střední stěnové panely pak tloušťku 192 nebo 144 mm. Oproti běžným konstrukcím Haas Fertigbau je u školky zvýšená světlá výška místností a v konstrukci panelů jsou běžně používané OSB desky nahrazeny sádrovláknitými deskami fermacell, které kromě jiných výhod nabízejí vysokou protipožární odolnost konstrukce.

Josef Přinda z Haas Fertigbau, manažer projektu, k nové školce dodává: „V realizaci mateřských škol je naše společnost velmi silná, máme za sebou řadu úspěšných realizací. Kromě výhodné ceny a rychlosti bodujeme i kvalitou našeho konstrukčního systému, který je nejen energeticky úsporný, ale staticky odolný a nabízí výborné akustické a protipožární parametry. Termíny plníme na sto procent, potvrdil to ostatně i průběh výstavby nové školky v Roztokách.“

  • Zastavěná plocha – vlastní objekt 396,51 m2
  • Zpevněná plocha – pochozí 156 m2
  • Zpevněná plocha – okapový chodník 22,5 m2
  • Zpevněné plochy – parkování automobilů 60,5 m2
  • Obestavěný prostor: 1 950 m3
  • Užitná plocha: 342,69 m2
  • Plocha pozemku: 1 867 m2
  • Zatravněná plocha oplocené části pozemku 1 231 m2 (tj. 24,62 m2 na 1 dítě)
  • Zastavěnost pozemku (zastavěná + zpevněná plocha): 34 %

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Den otevřených dveří 23.3.2019

Den otevřených dveří 23.3.2019

Zajímá vás, jak se staví dřevostavba? Pak vám nabízíme příležitost navštívit rozestavěný bungalov Madera. Den otevřených dveří v rodinném domě těsně před dokončením pořádáme v sobotu 23. 3. v Lokti.

Ušetřete až 271 000 Kč do 14.4.2019

Ušetřete až 271 000 Kč do 14.4.2019

Nejlepší doba pro koupi nového domu od Haasu je právě teď! Pokud uzavřete smlouvu do
14. dubna 2019 můžete ušetřit až 271 000 Kč.

 

Den otevřených dveří 9.3.

Den otevřených dveří 9.3.

Nejoblíbenější bungalov Instinkt 2 si můžete prohlédnout v Nové Vsi na Mělnicku. Na sobotu 9.3. zde pro vás chystáme Den otevřených dveří těsně před dokončením.