CZ | SK

Haas Fertigbau - Dřevostavby Haas Fertigbau

Zpět na výpis článků

Jak rychle budete bydlet?

27. 4. 2018

O tom jak rychle budete bydlet, dnes bohužel rozhodují především úřady. My uděláme vše pro to, abyste bydleli co nejrychleji...

V našich posledních parlamentních volbách se v médiích často objevily zmínky o známém Paretově pravidle či principu, podle něhož pramení 80 procent důsledků z 20 procent příčin. Italský ekonom Vilfredo Pareto má asi pravdu, protože i u nás ovlivňuje délku od rozhodnutí o novém domě k převzetí klíčů jedna, zato podstatná příčina. Je to složitá legislativa a nedokonale fungující státní správa. Haas Fertigbau může zrychlit proces přípravy smlouvy o dílo, pomůže s realizací základové desky vaší dřevostavby a umí také své montované rodinné domy za 3–4 měsíce dokončit. Délku stavebního řízení – a ta je v celém procesu nejdelší – v tom či onom konkrétním případě však zásadně ovlivňují příslušné stavební úřady.

Jedním z mnoha důkazů, že situace po loňské novele stavebního zákona není zdaleka optimální, jsou i dva články na portálu idnes.cz, které vyšly v průběhu března a dubna a jejichž titulky nevěštily nic dobrého – „Chcete stavět dům nebo rekonstruovat? Čekání na úřady trvá měsíce“ či o dva týdny později „Úředníci jsou zavaleni lejstry, stavební povolení nestíhají vyřizovat“. Nejedná se, žel, o fake news či o šíření poplašné zprávy. Od 1. ledna 2018 totiž tato velká novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem č. 225/2017 Sb. nabyla účinnosti a přinesla změny i pro stavebníky rodinného domu. Smutným faktem je, že přestože měl novelizovaný stavební zákon procesy urychlit, zatím je naopak zkomplikoval.

Ne vše je samozřejmě špatně – novelou došlo k rozšíření záměrů, pro které lze využít zjednodušené postupy (územní souhlas a ohlášení), a to konkrétně pro všechny rodinné domy, u nichž je splněn požadavek, že se jedná o rodinný dům s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Doposud tento zjednodušený postup platil pro rodinné domy o rozloze do 150 m2. Takže ať se jedná o bungalovy či patrové domy, dnes už velikost domu nerozhoduje, zjednodušený postup platí pro drtivou většinu domů. Ušetřit by to mělo papírování, čas a peníze na správní poplatky. Zjednodušené postupy jsou však podmíněny souhlasy třetích osob, a to konkrétně lidí s vlastnickým právem nebo právem odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo ke stavbám, které mohou být prováděním vašeho stavebního záměru přímo dotčeny. Takže je dobré mít sousedy na své straně…

Druhým nástrojem, kterým se měl proces urychlit, je sloučení jednotlivých povolovacích procesů do jednoho řízení. Tuto možnost však stavebníci již měli - stavební úřad mohl i podle předešlé platné právní úpravy vést společné územní a stavební řízení, byly-li podmínky v území dobře známé. Ale Ministerstvo pro místní rozvoj mělo ambiciózní plán, a tak novela stavebního zákona změnila pravomoci a působnosti jednotlivých typů stavebních úřadů na úseku územního plánování a stavebního řádu. Tyto koncepční změny jsou vedeny s dobrým úmyslem, ale ďábel je vždy ukryt v detailu.

Co se stalo? S ohledem na situaci, kdy mimo obecný stavební úřad může u souboru staveb umísťovat stavbu i jiný stavební úřad (např. speciální stavební úřad, MPO a jiné), se vyčlenila oblast posuzování a schvalování stavebního záměru s územním plánem, cíli a úkoly územního plánování z výlučné pravomoci obecných stavebních úřadů na orgány územního plánování, které budou povinny stavebníkovi formou závazného stanoviska sdělit, zda je záměr přípustný či nepřípustný, případně stanovit stavebníkovi podmínky pro umístění stavby. Tímto závazným stanoviskem pak bude obecný stavební úřad vázán. Problémem nynější praxe je zahlcenost orgánů územního plánování, a tedy i prodlevy v rychlosti vyřizování žádostí o vydání závazného stanoviska.

Pracovníci společnosti Haas Fertigbau se už s případy, kdy stavebník narazil na zahlcené stavební úřady, setkali a samozřejmě jsou připraveni být v urychlení vyřizování stavebního povolení maximálně nápomocni. Jejich výhodou je znalost stavební legislativy, místních podmínek a dokladů, které stavební úřady pro hladký proces vyřízení stavebního povolení vyžadují. A v oblasti zahlcenosti stavebních úřadů nezbývá než věřit, že Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí a také se starosty jednotlivých obcí současnou komplikovanou situaci brzy vyřeší.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Napotřetí to panu Martinovi vyšlo

Napotřetí to panu Martinovi vyšlo

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se přitom přiučil něčemu, co měl rozhodně vědět, než začal stavět. Ačkoli autorem těchto slov není pan Martin, ale filozof Friedrich Nietzsche, přesto by s nimi tento otec dvou dětí určitě souhlasil. 

Den otevřených dveří 8.12.2018

Den otevřených dveří 8.12.2018

Pro velký zájem jsme se rozhodli otevřít dveře ještě posledního domu v tomto roce! Přijďte si prohlédnout bungalov Rio do Pískové Lhoty.

Po letech těší majitele nízké provozní náklady

Po letech těší majitele nízké provozní náklady

I sedm let starý patrový dům Harmony 2 těší svého majitele nízkou spotřebou energie.