CZ | SK

Haas Fertigbau - Dřevostavby Haas Fertigbau

Zpět na výpis článků

Domy s téměř nulovou spotřebou energie

19. 9. 2019

Rodinné domy Haas Fertigbau již dnes splňují požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, které vejdou v platnost 1. 1. 2020

V té souvislosti si nelze nevybavit vtipy, které začínají slovy „Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, druhou špatnou. Kterou chcete slyšet dříve?“. My začneme tou druhou, tedy že téměř nulová spotřeba energie ještě neznamená téměř nulové výdaje na energie, i majitelé těchto domů budou za spotřebovanou energii platit. Ta dobrá je, že díky novému standardu budou nové domy provozně úsporné a že ani přechod na nový standard nebude u společnosti Haas Fertigbau znamenat plošné navýšení pořizovacích cen nových domů.

Požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie (Nearly zero-energy buildings - NZEB) vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady (2010/31/EU, loni byla novelizována směrnicí 2018/844/EU) o energetické náročnosti budov. Tato směrnice bylo samozřejmě uvedena do naší legislativy. Čísla tuzemských právních norem v tomto textu neuvádíme, ale velmi podrobně o nich informuje například portál tzb-info.cz.

Povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) není u nás novinkou, ale pro běžného stavebníka to přesto bude od 1. ledna 2020 zásadní novinka: od tohoto data se tento nový standard bude žádat i u staveb všech nových rodinných domů. V žádném případě to však neznamená, že po nich stát chce, aby každá novostavba musela být v pasivním standardu nebo že jejich dům nesmí spotřebovávat téměř žádnou energii, případně že jejich novostavba musí spotřebovat jen tolik energie, kolik si v domě bude umět vyrobit. Nic z toho opravdu není nutné. NZEB je zjednodušeně řečeno budova, která má kvalitativně přísnější požadavky na obálku budovy, dobře regulovatelné vytápění, větrání i osvětlení, technické systémy pokrývající potřebu energie s vysokou účinností a budova je zásobována částečně z obnovitelných zdrojů energie, případně energii produkuje (elektřina, teplo).

Pro základní povědomí o této problematice je dobré vědět, že u novostavby se podle platné legislativy hodnotí tři kritéria - stavebně technické vlastnosti budovy (vyjádřené pomocí průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy), spotřeba energie (vyjádřená ukazatelem celkové dodané energie za rok) a spotřeba primární energie (ukazatel neobnovitelné primární energie za rok). Výsledkem hodnocení je PENB (energetický štítek budovy), na němž je graficky prezentován výsledek srovnání všech třech kritérií s tzv. referenční stavbou. Aby dům komplexně splnil požadavek hodnocení energetické náročnosti a standardy „domu s téměř nulovou spotřebou energie“, musí současně splnit všechny tři kritéria a v rámci nich všechny vyhláškou stanovené požadavky.  V současném systému klasifikace energetických tříd budov (A až G) to znamená stavbu především domů nejvyšších kategorií A a B, případně C. Jiné domy už nedostanou stavební povolení.

A dobrá zpráva nakonec? Rodinné domy Haas Fertigbau již dnes splňují podmínky, které vejdou v platnost 1. 1. 2020 pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Splnění požadavků na neobnovitelnou primární energii souvisí i s použitým topným systémem. V dřevostavbách Haas Fertigbau můžete využít topení plynovým kondenzačním kotlem, který je již ve standardním rozsahu prací a dodávek bez příplatkové ceny.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Den otevřených dveří 6.6.2020

Den otevřených dveří 6.6.2020

Oblíbený bungalov Madera se vám představí na dalším Dnu otevřených dveří. Tentokrát stavíme v Novém Rychnově na Pelhřimovsku.

Den otevřených dveří 23.5.2020

Den otevřených dveří 23.5.2020

Rozhodli jsme se Vám otevřít dveře další dřevostavby. Tentokrát se můžete podívat na náš dům těsně po dokončení hrubé stavby. Jedná o velmi individuálně upravený bungalov Instinkt Open v Chotíkově na Plzeňsku.

Den otevřených dveří 23.5.2020

Den otevřených dveří 23.5.2020

V Pískové Lhotě na Mladoboleslavsku právě stavíme bungalov podle ryze individuálního projektu. Zajímá vás, jak vypadá dřevostavba těsně před dokončením? Přijeďte se podívat v sobotu 23. května!