Základy pro dřevostavby Haas Fertigbau patří do kategorie vysoce přesných staveb

 

Základy a základová deska – to je to, oč běží v tomto článku. Můžete si je jako investor postavit prostřednictvím svého vlastního dodavatele nebo v rámci komplexních služeb požádat o realizaci společnost Haas Fertigbau, která ji na klíč zajistí prostřednictvím prověřených stavebních firem. Jednou z nich je i obchodní a stavební společnost GUZMAN s.r.o. z Dolan u Kladna. Její spolumajitel Radek Kazík má z realizací dřevostaveb mnohaleté zkušenosti, a proto jsme se na něj obrátili s otázkami, které se týkají předpřípravné fáze stavby montovaného rodinného domu.

Jaké informace by měl mít investor ještě předtím, než se začnou dělat základy jeho budoucího rodinného domu?

Ať už základovou desku zadá investor nám, nebo jiné firmě, pro vyprojektování od něj bude realizační firma vždy potřebovat několik podkladů. Mezi ně patří například geologie, hydrogeologie, radonová zpráva a další materiály. Bez těchto informací se nedá projekt domu včetně základů a základové desky připravit. I v této fázi si investor může zvolit, zda si tyto průzkumy zajistí prostřednictvím vlastních dodavatelů nebo tím pověří nás. V té souvislosti bych investorům radil, aby při výběru pozemku kladli důraz nejen na jeho velikost, umístění a orientaci, ale i na kvalitu pozemku v oblasti únosnosti podloží, výskytu spodních vod nebo radonu. Méně kvalitní pozemky (například v poddolovaném území) pak vyvolávají vícenáklady na zemní práce, odvodnění, výztuže či ochranu před radonem. Důležitá je i přítomnost klasické kanalizace, protože její absence znamená vícenáklady na realizaci čističky odpadních vod, tlakové kanalizace nebo septiku. Toto vše pak ovlivňuje i samotnou cenu přípojek IS. Jako u všeho je důležité skloubit emoce, tj. místo, které se mi líbí a kde se cítím dobře, s racionální úvahou, kolik mne odstranění případných nedostatků bude stát.

Klient vám dodá výše uvedené podklady a začíná fáze projektování rodinného domu. Projekt po nějaké době vznikne, odsouhlasí se, projde stavebním řízením a může se začít stavět. Prvním krokem je realizace základů a základové desky. Je lepší, když si to zajistí investor sám? Nebo je lepší realizace na klíč prostřednictvím vaší společnosti?

Je to na klientovi, v tomto mu necháváme volnou ruku. Ale ze zkušenosti vím, že drtivá většina investorů chce mít jednoho obchodníka, jednoho stavbyvedoucího, jednotnou záruku. Právě proto je pro něj výhodnější si základovou desku realizovat na klíč společně s dřevostavbou.

Má investor možnost volit technologii založení dřevostavby? Je kromě klasické betonové desky možné založit dřevostavbu Haas Fertigbau na pilotech nebo na tepelně-izolačním zásypu z keramického kameniva či jinou cestou?

Ne, jedinou pro nás možnou a správnou cestou je betonová základová konstrukce. Tedy žádné piloty, žádné štěrkové podklady, plovoucí desky apod. Tady nemáme jinou volbu. Navíc je betonová základová konstrukce pro rodinné domy Haas Fertigbau specifická a liší se od toho, co běžně dělají tuzemské stavební firmy. Je to konstrukce, kde jsou dvě základové desky na sobě a mezi nimi je kompletní radonová a hydroizolační vrstva. Při montáži samotného rodinného domu tak nedochází k perforaci těch izolačních vrstev a k jejich případnému znehodnocení. To je velmi důležitý moment pro samotnou výstavbu a následnou kvalitu celé dřevostavby.

Předpokládám, že tato „německá“ betonová deska je ve srovnání s tuzemskou klasikou o něco dražší…

Máte pravdu, tato konstrukce je dražší, ale je jednou z garancí vysoké kvality celé dřevostavby.

Může být vyšší cena výše uvedené konstrukce důvodem, proč si investor zvolí realizaci pomocí vlastních dodavatelů?

Cena je vždy důležitá, ale musím upozornit, že investor si nemůže realizovat základovou desku, která by byla v rozporu s popsanou konstrukcí. Ta je pevná a neměnná. Cenu díla tvoří vždy materiál a režie firmy, ale ve finále ty rozdíly nejsou zásadní. A když zohledním požadavky, které Haas Fertigbau klade na parametry základové desky, za riziko to opravdu nestojí. Pokud totiž základová deska nesplňuje nároky například na rovinnost či rozměrovou přesnost (a ty jsou uvedeny jako podmínka ve smlouvě o dílo), musí se opravit, a to vyvolává vícenáklady a stavbu to zpomaluje. Ty vysoké nároky nejsou bezdůvodné, jejich cílem je umožnit opravdu vysokou přesnost výstavby, což považuji za klíčové a správné.

Z toho, co říkáte, se mi vybavuje klasické rčení o tom, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci…

Často to, co je na papíře levnější, je v konečném důsledku dokonce dražší. Firmy přesvědčí klienta, že takovou desku není problém udělat a oni ji opravdu udělají, ale při předávání se zjistí, že zatímco Haas Fertigbau požaduje milimetrovou přesnost, ony pracují o řád výš, s centimetry. Nepřesná deska se často na několikrát opravuje, stojí to peníze a čas a je to ke škodě všech. A když říkám milimetrová přesnost, není to žádná nadsázka. Na celou základovou desku je například povolený limit rovinnosti maximálně ±5 mm. Navíc se to netýká jen rozměrů samotné desky, ale i přesného umístění prostupů pro kanalizaci, přívody vody, napojení externího přisávání pro krb apod. Certifikované panely Haas Fertigbau musí dosednout přesně ve všech styčných bodech a každá chyba znamená komplikaci. Nevyplatí se šetřit ani na materiálu – pokud tam má přijít ten, který je předepsaný (certifikovaný beton, typ a objem výztuže apod.), tak jsou rozdíly v cenách ještě nižší.

Faktorem, který ovlivňuje rychlost a kvalitu realizace základů a základových desek, je počasí. Musí investor počítat se zdržením stavby v průběhu zimních měsíců?

Mrazy jsou samozřejmě komplikací, ale neznamená to absolutní zastavení prací. Musíme pečlivě sledovat vývoj počasí a teplot, a pokud neklesají pod bod mrazu, dají se základové desky realizovat. Díky aditivům do betonu je dnes možné betonovat i při nižších teplotách, ale jakmile začne mrznout ještě víc, je nutné práce zastavit. Ale i v tomto období můžeme pracovat na přípravných a zemních pracích nebo na přípojkách IS.

 

Za rozhovor poděkoval Peter Šovčík

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Den otevřených dveří 16.10. - Martinov

Den otevřených dveří 16.10. - Martinov

Rádi byste si prohlédli prvotřídní dřevostavbu na vlastní oči? A k tomu dostali slevu až 380 000 Kč na nový dům? Stavte se za námi ve vzorovém domě v Martinově v neděli 16. října.

Den otevřených dveří 15.10.2022 - Uhříněves

Den otevřených dveří 15.10.2022 - Uhříněves

Individuálně upravený bungalov Instinkt v Uhříněvsi jsme zájemcům ukazovali před měsícem. V sobotu 15. října už bude téměř připraven k předání majitelům. Přijďte se na něj podívat a říct si o slevu až 380 000 Kč.

V sobotu 8. října otevíráme 7 domů!

V sobotu 8. října otevíráme 7 domů!

V rámci tradičního Dne otevřených dřevostaveb, který pořádá ADMD (Asociace dodavatelů montovaných dřevostaveb) 8. 10. 2022 od 10 do 17 hod., můžete navštívit tři naše vzorové domy a čtyři rozestavěné stavby v rámci celé České republiky.

Souhlasím