• Kravíny
  • Porodny
  • Zimoviště
  • Jízdárny
  • Sklady

Zemědělské stavby

Asi každého zemědělce a farmáře, který chová užitková zvířata, velmi zajímá zdravé prostředí stavěných staveb, které zajišťuje optimální vnitřní klima, dostatek čerstvého vzduchu a světla. Naše zemědělské halové objekty za tím účelem realizujeme s různými typy obvodových i vnitřních stěn, opláštění a střešních konstrukcí.

Konstrukční systém HAAS umožňuje vytvářet nejen otevřená ustájení, ale také kompletně zateplené stavby s obvodovými stěnami z tepelně-izolačních sendvičových panelů s vloženou minerální izolací a oboustranným opláštěním dřevem i dalšími materiály (palubky, svislá překládaná prkna, cementovláknité desky nebo např. dřevotřísková deska pobitá překládanými impregnovanými prkny – vždy podle konkrétních možností a posouzení stavby) nebo jako srubové stěny ze čtyřstranně opracovaných hranolů nebo fošen s dvojitým perem.

Pro zajištění dostatečného větrání a přísunu čerstvého vzduchu i světla používáme nejčastěji provětrávací dřevěný rošt (space-board), střešní světlíky a hřebenové přesahy, protiprůvanové sítě a plachty (které je navíc možno ovládat rolováním shora dolů nebo i zdola nahoru a tím operativně ovlivňovat vnitřní klima stáje).
Střešní plášť řešíme obvykle u nezateplených objektů vlnitou velkoformátovou krytinou, u zateplených objektů sendvičovými trapézovými panely s izolačním jádrem z PUR pěny či minerální vlny eventuálně v obou případech pálenou či betonovou taškovou krytinou s odpovídající skladbou střešního pláště.