Typy vnějších stěn

THERMO-PROTECT

Ve snaze snížit nejvýraznější náklady na provoz rodinného domu, kterými jsou především náklady na vytápění, jsme pro Vás připravili konstrukční systém montovaných domů - dřevostaveb HAAS FERTIGBAU, kde uspořené finance opravdu pocítíte.

Konstrukční systém montovaných domů HAAS FERTIGBAU je možno realizovat v několika provedeních certifikované vnější stěny THERMO-PROTECT, a to jak s parozábranou, tak i parobrzdou.

Systém s parozábranou

Tento certifikovaný systém, který je nazývám někdy také tzv. „difuzně uzavřený systém“, má ve dřevostavbách velmi dlouhou tradici. V rodinných domech HAAS FETRTIGBAU je úspěšně používán již více než 40 let a jeho vysoká kvalita je potvrzená tisícemi realizovaných rodinných domů.

Nosné konstrukce vnějších stěn jsou spolu s dalšími důležitými vrstvami (např. tepelně izolačními apod.) dokonale chráněny proti pronikání vlhkosti z interiéru parotěsnou folií – parozábranou. Tato folie zajišťuje, že vnější stěna je v rámci celé své skladby neustále perfektně suchá a funkční. V rodinných domech HAAS FERTIGBAU je parozábrana umístěna uvnitř v tzv. dvouplášti a je tedy celoplošně oboustranně pevně sevřená mezi dvě vrstvy vnitřního opláštění stěn (mezi vrstvu sádrokartonu a dřevotřísky). Mimo jiné i díky tomuto efektu je možné kotvit do vnějších stěn v celé jejich ploše odpovídajícím způsobem pomoci běžných kotvících prostředků prakticky jakékoliv obrázky, police, skříňky apod., aniž by to mělo nežádoucí vliv na funkci systému. A navíc – tento praktický dvojplášťový systém velmi hodnotně podporuje, v kombinaci s monolitickými betonovými konstrukcemi podlah, prvotřídní akustiku rodinných domů HAAS FERTIGBAU. Vše je promyšleno do posledního detailu.

THERMO-PROTECT systém s parozábranou zahrnuje několik typů vnějších stěn s různými parametry:

THERMO-PROTECT PREMIUM PLUS U=0,099 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM PLUS U=0,099 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM G U=0,13 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM G U=0,13 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM U=0,14 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM U=0,14 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM M U=0,14 W/m²K
THERMO-PROTECT PREMIUM M U=0,14 W/m²K

Běžným standardem u rodinných domů HAAS FERTIGBAU je vysoce kvalitní vnější stěna THERMO-PROTECT PREMIUM - rodinné domy s touto vnější stěnou splňují veškerá kritéria domů s nízkou spotřebou energie. Provedení THERMO-PROTECT PREMIUM-G a THERMO-PROTECT PREMIUM-PLUS přináší ještě výraznější úsporu při vytápění. Vnější stěna THERMO-PROTECT CLASSIC je používána u nenáročných provozů – např. v nevytápěných objektech garáží apod.  

Schematické řezy

THERMO-PROTECT DIFU AKTIV U=0,17 W/m²K
THERMO-PROTECT DIFU AKTIV U=0,17 W/m²K

Systém s parobrzdou

Certifikovaný systém vnějších stěn s parobrzdou je někdy také nazýván tzv. „difuzně otevřený systém“. Je to systém, který se obecně v oboru používá teprve několik let, ale má všechny předpoklady k tomu, aby mohl být považován za rovnocennou alternativu k tradičnímu a osvědčenému systému s parozábranou.

Jedná se o systém, který připouští, aby část vlhkosti z interiéru vstoupila do konstrukce vnějších stěn, aby touto konstrukcí prostoupila a následně, aby se odpařila směrem ven do exteriéru. Vrstvou, která zabraňuje vstupu nadměrného množství vlhkosti do vnějších stěn, je zde právě parobrzda. V rodinných domech HAAS FERTIGBAU je parobrzda umístěna uvnitř v tzv. dvouplášti a je tedy celoplošně oboustranně pevně sevřená mezi dvě vrstvy vnitřního opláštění stěn (mezi vrstvu sádrokartonu a dřevotřísky). Mimo jiné i díky tomuto efektu je možné kotvit do vnějších stěn v celé jejich ploše odpovídajícím způsobem pomoci běžných kotvících prostředků prakticky jakékoliv obrázky, police, skříňky apod., aniž by to mělo nežádoucí vliv na funkci systému. A navíc – tento praktický dvojplášťový systém velmi hodnotně podporuje, v kombinaci s monolitickými betonovými konstrukcemi podlah, prvotřídní akustiku rodinných domů HAAS FERTIGBAU. Dosažení rychlého prostupu vlhkosti konstrukcí a jejího následného odpaření do exteriéru napomáhá ve skladbě vnější stěny používání materiálů s velmi nízkým difuzním odporem – toto se týká jak tepelných izolací, tak např. i samotné fasády, včetně omítky nebo jakékoliv jiné finální fasádní úpravy. Tak jako u předchozího systému i v tomto případě je vše promyšleno do posledního detailu.

Doporučení

Rodinné domy je v současné době možné realizovat jak v systému s parozábranou, tak i v systému s parobrzdou. Oba systémy je nutno aplikovat velmi precizně, za použití kvalitních materiálů a s důrazem na provedení detailu. Ani jeden z těchto systému neřeší otázku větrání rodinných domů – dostatečný odvod vlhkosti z interiéru směrem ven do exteriéru musí být zajištěn buď pravidelným přirozeným větráním (okny apod.) nebo větrání řízeným (decentrálním či centrálním, popř. i s využitím rekuperace).

Výstavbou rodinného domu HAAS FERTIGBAU jsou Vám plně k dispozici oba výše popsané systémy, a to v prvotřídním certifikovaném a osvědčeném provedení THERMO-PROTECT.