Systémy vytápění

V rodinných domech Haas Fertigbau je běžně používán ústřední systém vytápění s otopnými tělesy nebo podlahový systém ústředního vytápění, obojí s následujícími zdroji tepla:

Elektrokotel (s akumulací i bez akumulace)

Elektrokotel je svou konstrukcí určen k využití v teplovodních otopných systémech s nuceným oběhem vody. Slouží k ohřevu otopné vody, která je v systému ústředního nebo etážového topení čerpadlem rozváděna k radiátorům nebo do podlahového vytápění. Každý elektrokotel je vybaven válcovým výměníkem s topnými spirálami a hydroblokem, který slučuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ke kompenzaci tepelné roztažnosti otopné vody v systému slouží vestavěná expanzní nádoba.Elektrokotel je efektivním a kvalitním standardním zdrojem tepla v rodinných domech Haas Fertigbau. Proti cenovému zohlednění je možno dodat také následující osvědčené zdroje:

Plynový kotel

Plynový kotel je navržen pro vytápění na zemní plyn nebo kapalný plyn - propan s odvodem spalin do komína. Kotel je vybaven elektronickým zapalováním a plynulou regulací výkonu, který lze nastavit v rozsahu 40 až 100 %. Součástí kotle je čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil, spalinový senzor a dělí se na dva druhy: 

- závěsný kotel

- stacionární kotel

Kotle jsou určeny zejména pro připojení k nepřímotopným zásobníkovým ohřívačům.

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel je navržen záměrně pro kondenzační provoz. To znamená, že přímo v kotli dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách, kotel tak navyšuje svoji účinnost a snižuje spotřebu plynu oproti standardním plynovým kotlům.

Jedná se o systém s nízkoteplotním spádem. Při každém spalování vznikají vodní páry, které u běžných plynových spotřebičů odcházejí ve spalinách bez užitku do atmosféry. Kondenzační kotle umožňují kondenzaci podstatné části vodních par ještě ve spotřebiči a takto odebrané teplo zpětně využívají k ohřevu vody v topném systému. Uvedeným způsobem lze dosáhnout účinnosti až 109 %. Kondenzační kotle tedy mají v porovnání s klasickými kotli o 15 % vyšší účinnost.

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země) a převádět jej na vyšší teplotní hladinu. Následně lze záměrně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

Typy čerpadel: (země/voda) - (voda/voda) - (vzduch/voda) - (vzduch/vzduch)

Kotel na biomasu

Kotel na biomasu patří do širší skupiny kotlů na tuhá paliva. Mezi biomasu určenou pro vytápění řadíme především kusové dřevo, pelety, štěpku, případně i obilí. Kotle na biomasu lze rozdělit podle několika kritérií:

 

  • palivo (jedno druhová, více druhová paliva)
  • přidávání paliva (ruční přidávání, automatické kotle)
  • umístění (interiérové kotle, kotle do technické místnost)
  • technologie spalování (pyrolytické)
  • výkon

 

Orientační srovnání ekonomické náročnosti vybraných zdrojů tepla v rodinných domech Haas Fertigbau v návaznosti na cenu jejich pořízení a následné provozní náklady spojené s vytápěním je přehledně vidět níže uvedeném grafu ke stažení. Tento graf orientačně, nicméně velmi přehledně srovnává pro vybrané rodinné domy Haas Fertigbau a vybrané zdroje tepla křivky ekonomické návratnosti jednotlivých zdrojů tepla.

Dalšími využitelnými druhy vytápění v rodinných domech Haas Fertigbau mohou být např.: 

Elektrické podlahové topné systémy

Podlahové vytápění zajišťuje optimální rozložení tepla v místnosti a nabízí zdravé teplo bez pohybu vzduchu. Podlahové vytápění může být instalováno a provozováno jako přímotopné, poloakumulační a akumulační.

Elektrické přímotopy

Elektrické přímotopy jsou ekologicky čistým zdrojem elektrického vytápění. Přímotopy pro elektrické topení nepředstavují jen klasické druhy elektrických konvektorů, ale také topné ventilátory, halogenová topidla, infrazářiče, vysoušeče rukou, topné žebříky, sálavé topné panely a další elektrická topidla s podobnou funkcí a účelem použití. Elektrického topení pomocí elektrických přímotopů a topidel je možné využít pro trvalé vytápění jakýchkoliv bytových i nebytových prostor i tam, kde není třeba trvalého vytápění např. v koupelnách, předsíních a dalších podobných prostorech, kde není potřeba trvalý teplotní komfort.

Teplovzdušné vytápění

Systém je založený na dvouzónových vzduchotechnických jednotkách. Vnitřní cirkulací vzduchu je zajištěno vytápění, chlazení nebo rozvod tepla od krbu po obytných místnostech. Vytápění rodinného domu je tak zajištěno nezávisle na jeho větrání. Nasávání vnitřního vzduchu probíhá v nejvyšším místě objektu a například u krbu, po jeho následné filtraci a dohřevu je podlahovým rozvodem přiváděn do obytných místností. Topení je tak zajištěno bez nutnosti větrání. Při současném požadavku na zajištění větrání je vzduch odsáván rovněž z koupelen, WC i kuchyní a po jeho rekuperaci je odváděn ven z rodinného domu. Přívodní čerstvý vzduch je po předehřátí v rekuperačním výměníku smíchán se vzduchem cirkulačním, filtrován a po dohřevu přiveden do obytných místností. Díky cirkulaci je využíván celý vzduchový objem objektu, čímž se dále snižuje okamžitý požadavek na výkony větrání. Není tedy potřeba další doplňková otopná soustava, pouze do koupelen se většinou instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy, otopné žebříky. Tento systém je za předpokladu určitých opatření možno využívat i pro chlazení vnitřního vzduchu v rodinném domě.

Vzduchotechnické jednotky si teplo ani chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch - vzduch, vzduch - voda a země - voda). Volba vlastního zařízení se provádí dle konkrétních parametrů objektu.

Zavolejte nám…

281 000 882

Ptejte se nás…

Poptat informace...

Přijďte na návštěvu!

NAJÍT NEJBLIŽŠÍ VZOROVÝ DŮM…