Energetické kategorie domů

Nízkoenergetické domy

Šetřete svoji peněženku výstavbou nízkoenergetického domu HAAS FERTIGBAU...

Nízkoenergetickým domem je možno dle TNI 730329 nazývat takový rodinný dům, který se vyznačuje velmi nízkou potřebou energie na vytápění. Ve srovnání s běžnými stavbami splňujícími české stavebně-energetické předpisy je tato potřeba energie u nízkoenergetického domu až o polovinu menší. V porovnání se staršími stavbami lze u dnešních nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění dokonce až 75 %.

Kategorie domůRoční měrná potřeba tepla [kWh/m²]
Starší dům 200 a více (40 let staré např. 400)
Současná novostavba 70–120
Energeticky úsporný dům 50–70
Nízkoenergetický dům 20–50
Pasivní dům 5–20
Nulový dům 0–5
Plusové (aktivní) domy Více energie vyrobí, nežli spotřebují, např. s fotovoltaikou apod.

Správně navržený a postavený nízkoenergetický dům v sobě spojuje komfort moderního bydlení, energetickou a tedy i finanční úsporu a navíc je šetrný k životnímu prostředí - ekologické hledisko.

Realizujte svůj nový rodinný dům HAAS FERTIGBAU v nízkoenergetickém standardu. Naši projektanti Vám ve fázi zpracování projektové dokumentace posoudí, jaká opatření a úpravy je nutno u Vámi vybraného konkrétního řešení rodinného domu HAAS FERTIGBAU realizovat, aby bylo dosaženo jeho nízkoenergetického standardu.

POZOR!!!

Patrové rodinné domy ve standardním  provedení, realizované v místě stavby se standardními klimatickými podmínkami jsou nastaveny za současného předpokladu optimální orientace domů ke světovým stranám tak, aby je bylo možné z hlediska měrné potřeby tepla na vytápění zařadit mezi NÍZKOENERGETICKÉ DOMY.

Informace o tepelných čerpadlech a dalších technologiích, které lze při realizaci nízkoenergetického rodinného domu využít, najdete také zde - na stránkách systémy vytápění, solární systémy a rekuperace

Pasivní domy - program NOVÁ ZELENÁ USPORÁM 2013

Pasivní dům je pojem, který zejména v současnosti a v souvislosti s nejrůznějšími dotačními tituly a státními podporami nebývale nabývá na významu. Dle TNI 730329 se jedná o rodinné domy, jejichž měrná potřeba energie na vytápění za rok nepřekročí hranici 20 kWh/m². Pasivní standard rodinného domu Vám zajistí značnou úsporu nákladů nutných pro jeho budoucí provoz. Pro tuto energetickou kategorii rodinných domů lze rovněž aktuálně využít dotační program Ministerstva životního prostředí NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 - můžete tedy uspořit již při samotné realizaci rodinného domu.

Jak pasivního standardu rodinného domu dosáhnout? Jedná se o kombinaci správně navržené architektury rodinného domu spolu s jeho vhodným umístěním a orientací na stavebním pozemku, správně zvoleného stavebně konstrukčního systému s použitím odpovídajících stavebních materiálů a v neposlední řadě také instalovaných technologií.

Realizujte svůj nový rodinný dům HAAS FERTIGBAU v pasivním standardu. Naši projektanti Vám ve fázi zpracování projektové dokumentace posoudí, jaká opatření a úpravy je nutno u Vámi vybraného konkrétního řešení rodinného domu HAAS FERTIGBAU realizovat, aby bylo dosaženo jeho pasivního standardu.

Informace o tepelných čerpadlech a dalších technologiích, které lze při realizaci pasivního rodinného domu využít, najdete také zde – na stránce systémy vytápěnísolární systémy a rekuperace.

Názorná ukázka pasivního rodinného domu vyhovujícího programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Katalogový rodinný dům HAAS FERTIGBAU - typ Harmony 3.

Pro dosažení pasivního standardu je u tohoto konkrétního typu rodinného domu HAAS FERTIGBAU, za předpokladu jeho realizace v místě stavby se standardními klimatickými podmínkami a s optimální orientací domu ke světovým stranám, nutno provést následující dispozičně-konstrukční úpravy a doplnit dům o následující technologická zařízení:

Aktuální cenové relace tohoto rodinného domu v pasivním standardu v různých stupních dokončení  (PRAKTIK/uzavřená hrubá stavba domu, PRAKTIK PLUS/téměř dokončená stavba, NA KLÍČ) získáte spolu s dalšími podrobnostmi u našich regionálních obchodních zástupců.

Zavolejte nám…

281 000 882

Ptejte se nás…

Poptat informace...

Přijďte na návštěvu!

NAJÍT NEJBLIŽŠÍ VZOROVÝ DŮM…