TECHNOLOGIE

Vždy klademe zásadní důraz na kvalitu a rychlost výstavby certifikovaným systémem, nízkou energetickou náročnost stavěných dřevostaveb, zdravotní nezávadnost používaných materiálů a šetrnost k životnímu prostředí.

nízkoenergetický dům pasivní dům

Energeticky úsporné, nízkoenergetické, pasivní, aktivní, s téměř nulovou spotřebou energie – to všechno jsou přívlastky domů, které se nabízí zájemci o nové bydlení.

Zájemce chce přitom hlavně dům, jehož provoz ho bude stát co nejméně a který současně nabídne optimální tepelný komfort.

A právě takové domy Haas Fertigbau nabízí.

Jak se má normální člověk vyznat ve všech výše vyjmenovaných pojmech, když každý z nich má vlastní historii a výklad by zabral půlku tohoto webu? Haas Fertigbau tyto pojmy opouští a jde jinou cestou – pevným bodem při prodeji nového domu je platná legislativa a Průkaz energetické náročnosti budovy: PENB.

U novostavby se v současnosti podle platné legislativy hodnotí tři kritéria: stavebně technické vlastnosti budovy, spotřeba energie a spotřeba primární energie. Výsledkem hodnocení je PENB, na němž je graficky prezentován výsledek srovnání všech třech kritérií s tzv. referenční stavbou. V praxi je důležité vědět, že první dva parametry – stavebně technické vlastnosti budovy a spotřeba energie – mohou sloužit jako objektivní srovnání jednotlivých staveb. U třetího – ukazatel primární spotřeby neobnovitelné energie (PEF) – je to složitější a jeho výši ovlivňuje zvolený způsob vytápění. Jeden stejný dům tak může dosahovat odlišných hodnot tohoto ukazatele při vytápění plynem a zcela jiných při vytápění tepelným čerpadlem, elektřinou, biomasou, dřevem apod.

„Volba vytápění je na zákazníkovi, ale díky parametrům samotných konstrukcí Haas má investor vždy jistotu, že od nás dostane jen dům se štítkem s nejvyššími třemi hodnotami (záleží na zvoleném typu vytápění)“

Haas Fertigbau

Objektivní stavebně technické vlastnosti budovy a s nimi spojenou nízkou spotřebu energie u dřevostaveb Haas

 1. Tepelně-izolační vlastnosti obálky domu

  Obvodová stěna pod názvem Thermo-Protect® 40 s deklarovanou hodnotou tepelného prostupu U=0,10 W/m2.K … (požadavek normy U=0,30 W/m2.K).

  Zateplení ploché a šikmé střechy v provedení Haas s hodnotou tepelného prostupu U=0,134 W/m2.K … (požadavek normy U=0,24 W/m2.K).

  Zabudovaná okna s trojskly již ve výrobě do prefabrikovaného panelu s dvojitou úrovní vodotěsnosti pod venkovními parapety, okna Haas komplet s prostupem Uw=0,74 W/m2.K … (požadavek normy Uw=1,7 W/m2.K).

 2. Vzduchotěsnost, neprůvzdušnost staveb Haas Fertigbau

  Nižší energetická náročnost budov úzce souvisí se vzduchotěsností jak obálky budovy, tak i průchozích technologií. Měřením se proto provádí vždy zkouška na smontované stavbě v předem stanovené fázi výstavby. U dřevostaveb je tato zkouška velmi důležitá – ovlivňuje tepelné ztráty objektu, ale může mít i velmi zásadní vliv na životnost stavby. Stavby společnosti Haas Fertigbau mají výměnu vzduchu za tlakového rozdílu 50 Pa n50 standardně v rozmezí 1,5 – 0,5 h-1, což splňuje požadavek příslušné normy.

 3. Akustika na stavbách Haas Fertigbau

  Akustika je jediná vlastnost, kde dřevostavby obecně výrazně nepřevyšují vlastnosti klasicky zděných systémů. I tady má systém Haas velmi dobré hodnoty – i s ohledem na přísné požadavky ochrany před hlukem v budovách. Z hlediska překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech jsou na vnitřní stěny a strop oddělující 1. NP od 2. NP kladeny požadavky na vzduchovou neprůzvučnost, u stropní konstrukce se sleduje i kročejová neprůzvučnost. Stavby Haas splňují veškeré požadavky akustických norem s dostatečnou rezervou a zajišťují tak vysoký standard bydlení a komfortní pocit pohody.

Souhlasím