CZ | SK

Haas Fertigbau - Dřevostavby Haas Fertigbau

Zpět na výpis článků

Nová mateřská škola v Roztokách u Prahy

28. 5. 2018

Společnost Haas Fertigbau v květnu dokončila novou mateřskou školu pro 50 dětí v Roztokách u Prahy.

Počet obyvatel Roztok se v posledních 15 letech zvýšil zhruba o třetinu na více než 9 000. Kapacita roztockých školek byla před výstavbou nového objektu v Palackého ulici relativně vysoká a nabízela místo pro přibližně 300 dětí, přesto desítky míst pořád chyběly. Vedení obce v čele se starostou Janem Jakobem rozhodlo už v roce 2016 o navýšení kapacit o cca 65–75 dětí, přičemž 50 míst měla poskytnout právě nová budova v Palackého ulici (ta spadá organizačně pod MŠ v ulici Spěšného). Tady stála od února 2010 tzv. kontejnerová školka s jednou třídou, která však byla ve velmi špatném stavu, a proto byla v rámci výstavby nové budovy odstraněna a nahrazena dřevostavbou.

Investorem nového objektu bylo město Roztoky, které financovalo výstavbu z vlastních zdrojů a z evropských fondů. V soutěži o veřejnou zakázku na stavební práce spojené s výstavbou nové budovy bylo podáno pět nabídek. Společnost Haas Fertigbau v ní přesvědčivě zvítězila. Ing. Ivan Goll, CSc., z Městského úřadu Roztoky u Prahy dodává: „Už ve výzvách k podání nabídky jsme specifikovali montovanou nebo modulární stavbu jako stavební systém. Důvodem byla zejména rychlost realizace, která je pro tento typ objektů typická. Hodnoticími kritérii byla cena celkové nabídky (60 %), dodací lhůta (20 %) a vhodnost, vyváženost, estetičnost, efektivnost a komplexnost řešení (20 %). Z pěti uchazečů se jako jednoznačně nejvýhodnější ukázala nabídka Haas Fertigbau, která bodovala jak cenou, tak i rychlostí dodání a komplexností řešení. Po loňském navýšení kapacity o 25 míst se nám letos podařilo přidat dalších 50 míst pro děti z Roztok. Starat se o ně budou čtyři paní učitelky a pomocný personál na výdej jídel a úklid.“

Autorem projektu byla plzeňská projekční kancelář Pilsprojekt, s.r.o., která navrhla přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou o sklonu 15°. Půdorysné rozměry vlastního objektu jsou 28,2 × 14,1 m. Na jižní straně na objekt navazuje terasa, která je přístupná z učeben a přes kterou je zprostředkováno zásobování výdejny jídel. Jedná se o difuzně uzavřenou montovanou dřevostavbu z prefabrikovaných stěnových panelů, které jsou montovány na stavbě. Nosná konstrukce je z dřevěných KVH profilů 140 mm s výplní minerální plstí. V projektu je použit certifikovaný systém s atestem na konstrukce DP2, který využívá k oboustrannému opláštění sádrovláknité desky fermacell. Obvodové stěnové panely mají tloušťku 283 mm, střední stěnové panely pak tloušťku 192 nebo 144 mm. Oproti běžným konstrukcím Haas Fertigbau je u školky zvýšená světlá výška místností a v konstrukci panelů jsou běžně používané OSB desky nahrazeny sádrovláknitými deskami fermacell, které kromě jiných výhod nabízejí vysokou protipožární odolnost konstrukce.

Josef Přinda z Haas Fertigbau, manažer projektu, k nové školce dodává: „V realizaci mateřských škol je naše společnost velmi silná, máme za sebou řadu úspěšných realizací. Kromě výhodné ceny a rychlosti bodujeme i kvalitou našeho konstrukčního systému, který je nejen energeticky úsporný, ale staticky odolný a nabízí výborné akustické a protipožární parametry. Termíny plníme na sto procent, potvrdil to ostatně i průběh výstavby nové školky v Roztokách.“

  • Zastavěná plocha – vlastní objekt 396,51 m2
  • Zpevněná plocha – pochozí 156 m2
  • Zpevněná plocha – okapový chodník 22,5 m2
  • Zpevněné plochy – parkování automobilů 60,5 m2
  • Obestavěný prostor: 1 950 m3
  • Užitná plocha: 342,69 m2
  • Plocha pozemku: 1 867 m2
  • Zatravněná plocha oplocené části pozemku 1 231 m2 (tj. 24,62 m2 na 1 dítě)
  • Zastavěnost pozemku (zastavěná + zpevněná plocha): 34 %

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Den otevřených dveří 8.12.2018

Den otevřených dveří 8.12.2018

Pro velký zájem jsme se rozhodli otevřít dveře ještě posledního domu v tomto roce! Přijďte si prohlédnout bungalov Rio do Pískové Lhoty.

Po letech těší majitele nízké provozní náklady

Po letech těší majitele nízké provozní náklady

I sedm let starý patrový dům Harmony 2 těší svého majitele nízkou spotřebou energie. 

Den otevřených dveří 17.11.2018

Den otevřených dveří 17.11.2018

V sobotu 17. 11. pořádáme poslední Den otevřených dveří v tomto roce! A protože je poslední, rozhodli jsme se otevřít hned dva domy a to ty naše nejprodávanější – bungalov Instinkt a patrový dům Skywood.